Yasemin Erkut

Başkan

1980 doğumlu Yasemin Erkut, Amazon Kamu Politikaları Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Lise öğrenimini Norveç Kraliyet bursuyla Norveç’te bulunan Red Cross Nordic United World College’da tamamlayan Erkut, lisans derecesini Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi dallarında burslu olarak ABD’de Mount Holyoke College’dan almıştır. 2002 yılında ABD Kongresi’nde Demokrat Parti Başkanlık Ofisinde görev alan ilk Türk olan Yasemin Erkut, American University’de de burslu olarak Uluslararası Ticaret eğitimini tamamlamıştır.

Türkiye’ye döndüğünde ABD Büyükelçiliği’nde ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların arttırılması ve kamu ile ilişkiler alanlarında 9 yıl süreyle kıdemli danışman olarak görev yapmıştır. Bu görevinin ardından Herbalife International’da Devlet ve Kurumsal İlişkiler Bölge Müdürü pozisyonunda Azerbaycan, Yunanistan ve Türkiye’deki çalışmalardan sorumlu yönetici olarak profesyonel hayatına devam etmiştir. 2014- 2019 yılları arasında Mey|Diageo Kurumsal İlişkiler Departmanı Yöneticisi olarak görev almış olan Yasemin Erkut, kamu iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasının yanı sıra kurumsal iletişim ve sürdürülebilirlik alanlarındaki projelere de liderlik etmiştir. 2019-2021 yılları arasında MSD Sağlık Politikaları Direktörü olarak görev yapmıştır.

Aralarında Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Amerikan Şirketler Derneği, İngiliz Ticaret Odası, TİM ve TOBB’un da olduğu çeşitli platformlarda ve komisyonlarda şirket temsilcisi olarak görev alan Yasemin Erkut, kurucu üyesi olduğu Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği’nin 2017 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir

Dilek Emil

Başkan Yardımcısı

EWA Kurumsal Danışmanlık şirketinin kurucu ortağıdır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünü bitirmiş, lisansüstü eğitimini Londra Üniversitesi Birkbeck College’da tamamlamıştır.

Kariyerine Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nda başlamış ve Müsteşar Danışmanlığı, Washington D.C. Yönetici Ekonomi Müşavirliği ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli kademelerde görev yapmıştır.

“Doğrudan Yabancı Sermaye, Yatırım Ortamı Analizi ve Yatırımın Önündeki İdari Engeller”, “Yatırım Promosyon Stratejisi ve Organizasyonu”, “KİT’lerde Borç Yönetimi” gibi uluslararası kuruluşlarca desteklenen çeşitli projelerin koordinatörlüğünü de yürüten Emil Aralık 2004’den bu yana kurumsal ilişkiler, kamu iletişimi, sürdürülebilir kalkınma konularında üst düzey yöneticilik yapmaktadır.

2004 Aralık-2018 Ağustos tarihleri arasında Yaşar Holding Kurumsal İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Bu görevinin yanı sıra, sürdürülebilir kalkınma komitesi başkanlığını da üstlenen Emil, 2007’de Global Compact’ı imzalayan Yaşar Holding’in 10 şirketini kapsayan sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmekte ve raporlamasını yapmaktadır. Bu çerçevede karbon ayak izi azaltım, su riski, su ayak izi azaltım projelerinin koordinasyonunu da gerçekleştirmektedir.

Sivil toplum örgütlerinde Yaşar Grubu’nun etkin temsiliyetini sağlamak amacıyla geliştirilen YÜPOR’un (Yaşar Üyelikler Portalı) oluşumu, geliştirilmesi faaliyetlerini de üstlenen Dilek Emil’in çok sayıda sivil toplum örgütü temsiliyeti bulunmaktadır. SETBİR (Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği), ASÜD (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği), ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı) yönetim kurulu üyelikleri ile TGDF (Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu) Sanayi Komitesi üyeliği bunlardan bazılarıdır. Pınar Enstitüsü’nün kuruluşu, ilk yönetim kurulu başkanlığı ve Enstitü tarafından yürütülen “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” ve “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projelerinin geliştirilmesi Dilek Emil tarafından yürütülen projeler arasındadır.

Ahmet Atay

Başkan Yardımcısı

1978 İzmir doğumlu Ahmet Atay, Microsoft Türkiye Kamu ve Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Lise eğitimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü’nde tamamlayan Atay sonrasında 10 sene Avrupa Birliği Bakanlığı’nda çeşitli alanlarda ilgili Türk mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlaştırılması ve yıllık AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı’nın koordinasyonundan sorumlu olarak çeşitli kademelerde çalışmıştır.

Microsoft’a katılmadan önce 2010-2013 yılları arasında Ernst Young’da Kamu ve Avrupa Birliği (AB) Danışmanlık Hizmetleri Müdürü olarak çalışan Atay kamu kurumları, STKlar ve meslek kuruluşları ile kamu ve kurumsal ilişkilerin yönetilmesinden ve bunun yanında kamu kurumları, AB ve diğer donör kuruluşlar tarafından finanse edilen danışmanlık projelerinin iş geliştirme, ihale, yönetim ve koordinasyon süreçlerinden sorumlu olarak görev yapmıştır.

Ernst Young sonrasında 2013 yılında Microsoft Türkiye’ye Kamu ve Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak katılmıştır. Bu görevi kapsamında Microsoft Türkiye’nin bilgi teknolojileri ve iletişim sektörüne ilişkin kamu strateji ve kampanyalarının planlanmasının ve uygulanmasının yanı sıra kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, sektör örgütleri, STK’lar ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerin kurulmasından ve geliştirilmesinden sorumludur. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmekte olan Ahmet Atay KİYED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca Amerikan Şirketler Derneği (ABFT) ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)’nin ilgili çalışma grubu ve komitelerinde görev üstlenmektedir.

Atay evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Burcu Önem

Sayman

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Müehendisliği mezunudur. Novartis Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Novartis Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Nihan Burcu Önem, 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve kariyerine Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nda Proje Yöneticisi olarak başlamıştır. Daha sonra Kalite Mühendisi olarak önce Bursa’da faaliyet gösteren Ototrim Panel Sanayi firmasında ardından ise Siemens’te Ulaşım Sistemleri bölümünde çalışmıştır. Ardından 9 yıl boyunca Siemens Kurumsal İlişkiler departmanında devletle ilişkiler alanında görevler üstlenmiştir. 2015 yılında Siemens Healthcare şirketine Kamu İlişkileri Müdürü olarak atanmıştır. 2017 - 2020 yılları arasında Vodafone’da Kamu İlişkileri Kıdemli Müdürü olarak görev almıştır. Kariyer hayatı boyunca sağlık, telekomünikasyon, enerji gibi devlet-özel sektör etkileşiminin yoğun ve stratejik düzeyde gerçekleştirildiği alanlarda kamu ilişkilerini yönetmiştir. Devletle kurulan ilişkilerin yanı sıra sektörel ve uluslararası kuruluşlar, STK’lar ve endüstriyel ekosistemler gibi paydaşlar ile ilişkilerin de koordinasyonunu gerçekleştirmiştir.

Hükümet ilişkileri, Türk kamu yönetimi ve mevzuat süreci başta olmak üzere kurumsal ilişkiler alanında önemli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olan Önem, kariyerini devam ettirirken bir yandan da 2020 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Hukuku yüksek lisans programını tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Altan Kolbay

Üye

1979 Adana doğumlu Altan Kolbay, Aydem Enerji Kamu İlişkileri Grup Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisan eğitimini tamamladıktan sonra, önce Galatasaray Üniversitesi İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler, ardından ODTÜ Executive MBA programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) isimli sivil toplum kuruluşunda İletişim Koordinatörü ve ardından etkinlik organizasyonu ve biletleme platformu Ticketturk’te Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapan Kolbay, ardından enerji sektörüne geçiş yapmış ve petrol/doğalgaz firmalarının çatı kuruluşu Petrol Platformu Derneği (PETFORM) bünyesinde Genel Sekreter görevini üstlenmiştir.

2013-2021 yılları arasında Türkiye’nin önde gelen enerji yatırım holdinglerinden Turcas Petrol A.Ş. bünyesinde hem Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü hem de İcra Kurulu Üyesi görevlerini üstlenen Kolbay, Turcas’ı temsilen PETFORM Yönetim Kurulu Üyeliği, DEİK Enerji İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği, TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Üyeliği pozisyonlarında bulunmuştur.

Ocak 2021 itibari ile Aydem Enerji Kamu İlişkileri Grup Direktörü görevini yürütmektedir.

Ayşe Beyazıt-Arıcıoğlu

Üye

Üsküdar Amerikan Lisesi ve College of Wooster mezunudur. Fipra International’ın Türkiye Temsilcisi, kamu ilişkileri şirketi Fipra İletişim’in kurucusudur.

1977 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi’nden, 1983 yılında ise College of Wooster’dan mezun olan Ayşe Beyazıt-Arıcıoğlu ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında çift ana dal lisans derecesi aldı.

1983-1990 yılları arasında New York’ta Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, Kuzey Kıbrıs Türk Temsilciliği ve UNICEF’de çeşitli idari görevlerde bulundu. 1990 yılında Türkiye’ye dönerek I.M.A.G.E. Şirketi’nde halkla ilişkilere adım atan Beyazıt-Arıcıoğlu Philip Morris ve Pepsi Cola’nin iletişim programlarını üstlendi. 1992 yılında Coca-Cola Bölge Müdürlüğü’ne Dış İlişkiler Şefi olarak atandı.

1993 yılından itibaren Ankara’da kamu ilişkileri alanında çeşitli firmalarda deneyim kazanarak 2007 yılında uzmanlığı kamu ilişkileri danışmanlığı olan ve altmış ülkede temsilciliği bulunan Fipra International’ın Türkiye Temsilciliği’ni alarak kendi kamu ilişkileri şirketi Fipra İletişim’i kurdu. 30 yıla yaklaşan kamu ilişkileri kariyerinde birçok global şirket ve markaya danışmanlık yapan Ayşe Beyazıt-Arıcıoğlu İngilizce bilmektedir.

Güray Karacar

Üye

Saint - Joseph Fransız Lisesi'nin ardından Marmara İletişim Bilimleri Fakültesi mezunudur. Sanofi şirketinde Pazara Erişim ve Kamu İlişkileri Direktörü görevini yürütmektedir.

Saint - Joseph Fransız Lisesi'nin ardından Marmara İletişim Bilimleri Fakültesi'nde eğitim hayatını sürdüren Karacar, 2003 - 2016 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır. Görev süresi boyunca Center for International Private Enterprise (CIPE) MENA Bölgesi Yürütme Kurulu Üyeliği, Dünya Bankası Sivil Toplum Diyaloğu Danışmanlığı, TUSIAD Kurumsal Yönetim Komitesi ve BOTGİP Projesi Üyeliği ve International Corporate Governance Network (ICGN) ülke temsilcili görevlerini yürütmüştür. 2005 – 2007 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ulusal Program Koordinatörü olarak görev yaparak Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) ve Bin Yıllık Kalkınma Hedeflerinin tanıtımında rol almıştır.

Sermaye piyasası, aile şirketleri, ekonomi gazeteciliği, sivil toplum kuruluşları, futbol endüstrisi konularında rehber yayınlar hazırlanması ve uygulamayı destekleyici araçların faydaya sunulmasının yanı sıra kurumsal yönetim anlayışının geniş bir çerçevede tanıtılması için Anadolu şehirlerinde ve İstanbul merkezli olarak seminer, konferans ve eğitimler düzenlemektedir. Yazarı olduğu ve katkıda bulunduğu yayınlar arasında Aile Şirketleri Yönetim Rehberi (2010), Türk Futbol Endüstrisi Yönetim Rehberi (2010), Nedir Bu Kurumsal Yönetim? (2005), Sivil Toplum Kuruluşları Yönetim Rehberi (2014), Ekonomi Gazetecisi El Kitabı (2011), Türkiye Kurumsal Yönetim Haritası Araştırma Raporu (2005), Kurumsal Yönetim Algı Araştırması (2015), Türkiye – Pakistan – İran İş Ortamı ve Özelleştirmeler Karşılaştırma Raporu (2013) TUSIAD Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu (2013) bulunmaktadır.

Haziran 2016-2020 yılları arasında Tofaş Dış İlişkiler Direktörü olarak görev yapmıştır. Ocak 2021 itibarı ile Sanofi şirketinde Pazara Erişim ve Kamu İlişkileri Direktörü görevini yürütmektedir.

Ussal Şahbaz

Üye

Ussal Şahbaz kamu ilişkileri ve inovasyon üzerine çalışmalar yapan Ussal Danışmanlık şirketinin kurucusudur.

Ussal Şahbaz kamu ilişkileri ve inovasyon üzerine çalışmalar yapan Ussal Danışmanlık şirketinin kurucusudur. Ussal Şahbaz 2018’e kadar Türkiye İnovasyon Direktörü olduğu GE (General Electric) şirketinin dünyada kurduğu sekiz inovasyondan merkezinden birini İstanbul’da hayata geçirmiştir. Daha önce, 2015’te Türkiye’nin G20 dönem başkanlığı sırasında Business 20 ve Think 20 gruplarını yönetmiştir.

2011-14 yılları arasında TEPAV – Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nda inovasyon politikaları programını kurmuştur. Ussal Şahbaz kariyerinin ilk yıllarında Rekabet Kurumu uzmanı olarak çalışmış, ayrıca Washington’da Dünya Bankası’na danışmanlık yapmıştır. Şahbaz’ın Harvard Üniversitesi’nden uluslararası kalkınma alanında yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ’den iktisat alanında yüksek lisans ve lisans dereceleri bulunmaktadır.

Erkun Arık

Üye

1981 yılında İzmir’de doğan Erkun Arık SOCAR Türkiye, İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanlığı bünyesinde Kamu İlişkileri Grup Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

1981 yılında İzmir’de doğan Erkun Arık, 1999 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde ortaöğretim ve lise eğitimini, 2004 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde iktisat (Lisans), 2010 yılında ise Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Avrupa Birliği (Yüksek Lisans) eğitimini tamamlamıştır. Avrupa Birliği tarihi, kurumsal yapısı, genişleme konuları ile siyasal-ekonomik bütünleşme süreçleri, devlet diplomasisi, iktisat alanlarında uzmanlığının yanı sıra hukuk, siyaset bilimi ve tarih alanları başta olmak üzere, birçok sosyal ve beşeri bilim alanında da çalışmalara devam etmektedir.

2008-2016 yılları arasında TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Adalet Komisyon Başkanlığı’nda görev yapmıştır. Kasım 2016’dan bu yana SOCAR Türkiye, İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanlığı bünyesinde Kamu İlişkileri Grup Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Bu görevi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları nezdinde temsil, yatırımların izin, lisans ve ruhsat başvuruları, mevzuat ve regülasyon yönetimi süreçlerini yönetmektedir.

KİYED Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Arık, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.